Producenci
Kasy fiskalne

Promocje
Drukarka fiskalna Novitus HD
Drukarka fiskalna Novitus HD
3 677,70 zł 3 199,00 zł 2 990,00 zł 2 600,81 zł
szt.
Drukarka fiskalna Novitus Bono E
Drukarka fiskalna Novitus Bono E
2 816,70 zł 2 570,70 zł 2 290,00 zł 2 090,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna Novitus Deon  E
Drukarka fiskalna Novitus Deon E
2 816,00 zł 2 324,70 zł 2 289,43 zł 1 890,00 zł
szt.
Terminal POS P2C
Terminal POS P2C
3 075,00 zł 2 460,00 zł 2 500,00 zł 2 000,00 zł
szt.
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji Gratis
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji Gratis
1 586,70 zł 1 428,03 zł 1 290,00 zł 1 161,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna ELZAB Mera+ ethernet
Drukarka fiskalna ELZAB Mera+ ethernet
3 431,70 zł 3 088,53 zł 2 790,00 zł 2 511,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna ELZAB Mera
Drukarka fiskalna ELZAB Mera
3 185,70 zł 2 867,13 zł 2 590,00 zł 2 331,00 zł
szt.
program dla restauracji Vision POS
program dla restauracji Vision POS
123,00 zł 61,50 zł 100,00 zł 50,00 zł
szt.
program Vision Raportowanie
program Vision Raportowanie
123,00 zł 61,50 zł 100,00 zł 50,00 zł
szt.
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji
1 586,70 zł 1 428,03 zł 1 290,00 zł 1 161,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna ELZAB Zeta
Drukarka fiskalna ELZAB Zeta
2 447,70 zł 2 202,93 zł 1 990,00 zł 1 791,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna ELZAB D10 5 lat Gwarancji
Drukarka fiskalna ELZAB D10 5 lat Gwarancji
2 447,70 zł 2 202,93 zł 1 990,00 zł 1 791,00 zł
szt.
Produkt dnia
Kasa fiskalna Novitus Nano E
Kasa fiskalna Novitus Nano E
1 586,70 zł 1 428,03 zł 1 290,00 zł 1 161,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna Novitus Deon  E
Drukarka fiskalna Novitus Deon E
2 816,00 zł 2 324,70 zł 2 289,43 zł 1 890,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna Novitus Bono E
Drukarka fiskalna Novitus Bono E
2 816,70 zł 2 570,70 zł 2 290,00 zł 2 090,00 zł
szt.
Drukarka termiczna Sewoo LK-TL320-USB
Drukarka termiczna Sewoo LK-TL320-USB
982,77 zł 799,00 zł
szt.
program dla restauracji Vision POS
program dla restauracji Vision POS
123,00 zł 61,50 zł 100,00 zł 50,00 zł
szt.
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji
1 586,70 zł 1 428,03 zł 1 290,00 zł 1 161,00 zł
szt.
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji Gratis
Kasa fiskalna Elzab K10 + 5 lat gwarancji Gratis
1 586,70 zł 1 428,03 zł 1 290,00 zł 1 161,00 zł
szt.
Kasa fiskalna Elcom mini kopia elektroniczna
Kasa fiskalna Elcom mini kopia elektroniczna
949,00 zł 771,54 zł
szt.
Drukarka fiskalna ELZAB Mera
Drukarka fiskalna ELZAB Mera
3 185,70 zł 2 867,13 zł 2 590,00 zł 2 331,00 zł
szt.
Terminal POS Qbox M842
Terminal POS Qbox M842
2 460,00 zł 2 000,00 zł
szt.
Kasa fiskalna Datecs maluch E.ko kopia elektroniczna
Kasa fiskalna Datecs maluch E.ko kopia elektroniczna
1 149,00 zł 934,15 zł
szt.
Terminal POS FLYTECH 325-D36 PC 4GB 500GB
Terminal POS FLYTECH 325-D36 PC 4GB 500GB
4 920,00 zł 3 690,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł
szt.
Cenniki do pobrania
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez POLCOM na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. POLCOM świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku. SŁOWNIK

4. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

4.1. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

4.2. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

4.3. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,

4.4. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z póz. zm.),

4.5. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.)

4.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),

4.7. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

4.8. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik zamierza złożyć Zamówienie,

4.9. Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

4.10. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

4.11. Prawo autorskie – Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4.12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.13. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

4.14. POLCOM – Paweł Sienkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „POLCOM” Paweł Sienkowski, ul. Warszawska 59 lok. 13, 05-120 Legionowo, NIP: 5361051398, REGON: 011868193, wpisany do CEiDG,

4.15. Sklep – serwis internetowy należący do POLCOM dostępny pod adresem http://www.polcom.pl/,

4.16. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie,

4.17. Usługa – usługi świadczone przez POLCOM na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,

4.18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 tj.),

4.19. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.)

4.20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),

4.21. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,

4.22. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:

5.1. dostęp do Internetu,

5.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,

5.3. rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

5.4. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

6. POLCOM zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w pkt. 4 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.

7. Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

9. Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem strony www.polcom.pl w sposób anonimowy.

10. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. 11. Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.

12. Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika.

13. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.

14. Użytkownik, rejestrując Konto lub składając Zamówienie potwierdza, iż:

14.1. „Zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności sklepu polcom.pl”.

14.2. „Oświadcza, że podane przeze niego dane są prawdziwe oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez POLCOM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). POLCOM informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”

15. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

16. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, utworzone jest Konto przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.

17. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

18. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.

19. W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

20. W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.

21. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez POLCOM w zakresie Towarów.

22. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

23. Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną POLCOMl stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. POLCOM nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i nie jest związana Kodeksami dobrych praktyk uchwalanymi przez te organizację. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

24. Informacje przedstawione przez POLCOM w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

25. Ceny Towarów oferowanych przez POLCOM wyrażone są w polskiej walucie w kwocie netto oraz w kwocie brutto (zawierającej podatek VAT).

26. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

27. Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez POLCOM dokonując Zamówienia.

28. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez: 28.1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam” na stronie internetowej Sklepu,

28.2. dokonanie wyboru sposobu dostawy,

28.3. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,

28.4. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

28.5. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu po dokonaniu czynności określonych w pkt. 26.1.-26.5. Regulaminu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

28.6. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

29. Do chwili kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie pkt. 26 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

30. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.

31. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacją o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej Towaru. Wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia podawane są szczegółowe informacje odnośnie złożonego Zamówienia.

32. Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych w kwocie netto oraz kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

33. Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy.

34. Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie”.

35. POLCOM umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar: 35.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

36. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

37. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

38. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: „POLCOM” Paweł Sienkowski, ul. Warszawska 59 lok. 13, 05-120 Legionowo.

39. Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.polcom.pl oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.

40. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 38 wystarczy wysłanie do POLCOM oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

41. POLCOM poinformuje użytkownika o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony POLCOM.

42. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

43. POLCOM jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. POLCOM może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru, chyba że Użytkownik skorzysta z usługi, o której mowa w pkt 48 Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza.

44. Poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia rzeczy podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oferowanego przez POLCOM.

45. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

46. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Użytkownik. GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

47. POLCOM nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

48. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

49. Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.

50. Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec POLCOM roszczeń z tytułu rękojmi.

51. W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do POLCOM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@polcom.pl lub w formie pisemnej na adres: „POLCOM” Paweł Sienkowski, ul. Warszawska 59 lok. 13, 05-120 Legionowo.

52. Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od POLCOM.

53. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.

54. Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli POLCOM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez POLCOM, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez POLCOM.

55. POLCOM może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie POLCOM.

56. Jeżeli POLCOM, otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

57. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

58. Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: „POLCOM” Paweł Sienkowski, ul. Warszawska 59 lok. 13, 05-120 Legionowo.

59. Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowania rzeczy ponosi POLCOM. AWARIE

60. POLCOM zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

61. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu. DANE OSOBOWE

62. POLCOM zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

63. Użytkownik podczas Rejestracji może oświadczyć, że:

63.1. wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na przetwarzanie przez POLCOM danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji Konta lub później w czasie aktualizacji danych tam zawartych, 63.2. wyraża zgodę na przekazanie przez POLCOM danych podanych podczas rejestracji osobom trzecim, których siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje się na terenie Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.

64. Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

65. Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania Usługi przez POLCOM.

66. Administratorem danych osobowych jest POLCOM.

67. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie Danych Osobowych pomimo zaprzestania korzystania z Usług.

68. Użytkownik oświadcza, iż przekazane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i aktualne.

69. POLCOM przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności. REKLAMACJA

70. Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.

71. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do POLCOM, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.polcom.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@polcom.pl lub w formie pisemnej na adres: „POLCOM” Paweł Sienkowski, ul. Warszawska 59 lok. 13, 05-120 Legionowo.

72. POLCOM ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

73. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji.

74. POLCOM dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

75. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia. ROZWIĄZANIE UMOWY

76. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do POLCOM poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: handel@polcom.pl lub w formie pisemnej na adres: „POLCOM” Paweł Sienkowski, ul. Warszawska 59 lok. 13, 05-120 Legionowo.

77. POLCOM może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.

78. Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 75 lub 76 Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu. PRAWO WŁAŚCIWE

79. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a POLCOM, której przedmiotem są usługi świadczone przez POLCOM na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

80. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez POLCOM strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

81. POLCOM powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

82. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

83. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez POLCOM z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

84. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

85. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.polcom.pl. Legionowo, dnia 25 grudnia 2014 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl