Zadzwoń 22 308 80 60

Skontaktuj się!
Przegląd kasy fiskalnej

Obowiązkowy przegląd kasy rejestrującej

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej nakłada na przedsiębiorców ustawa o VAT. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 podatnicy prowadzący ewidencję za pomocą kas fiskalnych są zobligowani poddawać kasy rejestrujące obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązkowy przegląd techniczny kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Oznacza to, że nie jest to czynność jednorazowa.

Momentem, od którego należy liczyć termin dwuletni, jest data ostatniego przeglądu technicznego. Natomiast w przypadku pierwszego przeglądu technicznego termin dwuletni rozpoczyna się od dnia fiskalizacji kasy

 

Czy przegląd kasy fiskalnej jest konieczny w trakcie zawieszenia działalności?

Zgodnie z § 54 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania przeglądu kasy fiskalnej, pod warunkiem że nie prowadzi sprzedaży. W takiej sytuacji obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej musi zostać przeprowadzony po wznowieniu działalności gospodarczej, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży.

 

Na czym polega przegląd kasy fiskalnej

Serwisant podczas przeglądu kasy wykonuje określone czynności, które zostały zawarte w rozporządzeniu.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje:

1) sprawdzenie stanu i liczby plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
2) sprawdzenie stanu obudowy kasy;
3) sprawdzenie czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
4) sprawdzenie programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
5) sprawdzenie poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych;
6) sprawdzenie poprawności działania wyświetlacza klienta;
7) sprawdzenie stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
8) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy;
9) sprawdzenie poprawności ustawień zegara kasy
10) dokonanie wpisu do książki kasy jego wyniku;

w przypadku kas online – zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej;
dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

 

Warto wiedzieć!!!

Od 2018 r. zostały wprowadzone sankcje za brak przeglądu technicznego kasy.

1/ Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obligatoryjnego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

2/ Zgodnie z art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT za brak poddania kasy fiskalnej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez
właściwy podmiot prowadzący serwis naczelnik urzędu skarbowego nakłada na podatnika karę pieniężną w wysokości 300zł.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl