Zadzwoń 22 308 80 60

Skontaktuj się!
Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin

Definicje

 1. Sprzedawca – Polcom Paweł Sienkowski z siedzibą w Legionowie przy ul. Warszawskiej 59 lok 13 NIP 5361051398, REGON: 011868193, numer telefonu Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego +48 22 308 80 60, adres poczty elektronicznej: polcom@polcom.pl
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://polcom.pl prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową za pośrednictwem, której sprzedawca udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu.
 3. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa dostępna pod adresem https://polcom.pl
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. Użytkownik - korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 6. Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konto użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 9. Towary - znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

Kontakt ze sprzedawcą:

 1. Sprzedawca informuje, że Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  a) przesyłając korespondencję na adres: ul. Warszawska 59/13, 05-120 Legionowo
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: polcom@polcom.pl
  c) telefonicznie pod numerem telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego +48 22 308 80 60. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.
 2. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu wybrać formularz kontaktowy i wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola.
 3. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Warszawska 59/13, 05-120 Legionowo
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Warszawska 59/13, 05-120 Legionowo

 

Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari. 
 2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 

Składanie zamówień w sklepie internetowym

 1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
 2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi kurierskie oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.
 4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
 5. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:
  6a/ skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i ceną),
  6b/ po przejściu do widoku „ Zawartość Twojego Koszyk” i ustaleniu ilości Towarów, wybrać sposób dostawy i metodę płatności, a następnie kliknąć w przycisk „zamawiam”
  6c/ Kupujący może zarejestrować się w sklepie wybierając „zarejestruj się” lub dokonać zakupu bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu wybierając „złóż zamówienie”.
  6d/ po przejściu do widoku „Twoje dane” „Dane adresowe” wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia;
  6e/ po przejściu do widoku „Podsumowanie” sprawdzić poprawność zamówienia i wybrać „potwierdzam zakupu”
 7. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
 8. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy

 

Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów

 1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle - na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej - wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia lub wiadomość elektroniczną o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

 

Płatności 

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar.
  1a/za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, który dostarcza przesyłkę
  1b/ przedpłata zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  1c/ za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych tj. Przelewy 24

  1d/ kartą lub gotówką przy odbiorze
 2. Jeśli Użytkownik oświadczy, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT:
  2a/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbiór osobisty z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydana zostanie Faktura VAT w momencie odbioru towaru
  2b/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbiór osobisty z opcją przedpłaty za zamówiony towar, Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
  2c/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji przesyłka kurierska z opcją przedpłaty lub pobrania za zamówiony towar, Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
 3. Jeśli Użytkownik oświadczy, że nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów Użytkownikowi przesłana będzie faktura VAT
  3a/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbiór osobisty z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydana zostanie Faktura VAT w momencie odbioru towaru
  3b/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbiór osobisty z opcją przedpłaty za zamówiony towar, Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
  3c/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji przesyłka kurierska z opcją przedpłaty lub pobrania za zamówiony towar, Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
 4. Jeśli Użytkownik oświadczy, że nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów:
  4a/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbiór osobisty z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydany zostanie paragon fiskalny w momencie odbioru towaru

  4b/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji odbiór osobisty z opcją przedpłaty za zamówiony towar, Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
  4c/ w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji przesyłka kurierska z opcją przedpłaty lub pobrania za zamówiony towar, Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
 5. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).
 6. Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.
 7. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia – poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy – udzielonej akceptacji, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 8. Postanowienia ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 powyżej obowiązują z zastrzeżeniem, że nie mogą naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego prawa.

 

 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub kurierskie.
 3. Kupujący ma możliwość odebrania towaru osobiście w siedzibie firmy Sprzedawcy w godzinach jej otwarcia.
 4. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.
 6. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi przewozowe lub kurierskie.
 7. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek zapewnienia zgodności świadczenia z umową.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność Towaru lub usługi z umową na zasadach określonych w przepisach
  2a/ w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta 
  2b/ w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w przepisach, w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, w szczególności w art. 43k i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 4. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polcom@polcom.pl lub pisemnie na adres: ul. Warszawska 59/13, 05-120 Legionowo.
 5. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Warszawska 59/13, 05-120 Legionowo.
 6. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Szczegółowe informacje o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawarte są w zakładce
https://polcom.pl/pl/i/Zwroty-i-odstapienia-od-umowy/16

Ochrona danych osobowych
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także plików cookies reguluje Polityka prywatności https://polcom.pl/polityka-prywatnosci

 

 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Każdy użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl