Zadzwoń 22 308 80 60

Skontaktuj się!
Ulga 700 zł na zakup kasy fiskalnej

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej online – na czym polega?


Przepisy przewidują ulgę dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych on-line w postaci zwrotu części kosztów z zakupu urządzenia. Jak określa art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy u których:

1/ powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,


2/ nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Podstawą do odliczenia ulgi będzie faktura zakupu kasy. Kwota przysługującej ulgi nie koliduje z prawem do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury zakupu, którego można dokonać na zasadach ogólnych.

 

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT)jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT). 

 1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT - rozlicz zwrot w JPK_V7 lub JPK_VK

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w JPK_V7. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie - w deklaracji JPK_VK.

To, jaką kwotę rozliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz w rozliczeniu jest:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

Zwrot możesz rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym zacząłeś używać kasy on-line lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres –  prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

Jeśli w okresie, w którym zacząłeś używać kasy on-line nie masz obowiązku zapłacenia podatku VAT, kwotę ulgi przysługującą ci za zakup kasy możesz wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub możesz rozliczyć ulgę w kolejnej deklaracji podatkowej.

 

 1. Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT - złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy

Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego. 

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

 • oryginał faktury za zakup kasy fiskalnej oraz dowodu zapłaty całej należności za kasę,
 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrujące
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej - jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Wniosek możesz wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo we wniosku wpisz:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki w której jest zarejestrowana kasa fiskalna on-line
 • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą
  o zastosowaniu specjalnym.

Warto wiedzieć!!!

Czy wiesz, że musisz zwrócić pieniądze jeśli:

 • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestaniesz używać kasy on-line (np. zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas;
 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl